Čeho byste se měli vyvarovat

Ošetřovat potahovou látku v rozporu s údaji v záručním listě a v obecném návodu na ošetřování, zejména čistit chemickými rozpouštědly. Oba zmíněné doklady jsou standardním příslušenstvím každé vyrobené sedací soupravy. Šlapat a skákat po sedácích či opěrácích. Pokoušet pevnost potahu ostrými předměty a to jak ve vašich rukou, tak ve vašich kapsách.

Manipulovat v blízkosti sedačky s otevřeným ohněm či cigaretou. Nestrkat ruce, ani žádné jiné předměty do mezer mezi sedáky, opěráky, područky a už vůbec ne do prostoru rozkládání (v případě, že ho souprava má). Nejsou k tomu určeny.  Mohlo by dojít k poškození sedačky či dokonce ke zranění o vnitřní konstrukce výrobku. Domácí zvířata, především psi a kočky, dokážou během velmi krátké doby zcela zničit každou potahovou látku nebo kůži. Nepouštějte je proto na sedací soupravu.

Nerovnoměrným zatěžováním dojde k nerovnoměrnému opotřebení. Například oblíbený sedák naproti televizoru může po určité době více změknout než sedáky méně používané. Sedačce škodí příliš vysoká i příliš nízká vlhkost a kolísavá teplota. V takovém případě dochází k rozpínání konstrukčních materiálů, k porušení spojů, což se projeví většinou vrzáním.

Sedací souprava má několik částí sloužící k různým účelům. Například sedák slouží k sezení. Opěrák či opěrný polštář k opírání zad. Opěrky rukou (područky) zase k opírání rukou. Některé soupravy jsou vybaveny nouzovým lůžkem. To je určeno k příležitostnému přespání. Užívání k jiným účelům vede k poškození výrobku a k významnému snížení životnosti.

Jsme přesvědčeni, že se výše zmiňovaným činnostem vyhnete a náš výrobek Vám bude sloužit řadu let.
Čeho by jste se měli vyvarovat
Najděte svou prodejnuVyhledejte prodejce u kterého je možné výrobky AKSAMITE prohlédnout.

Vložte prosím PSČ či název Vašeho bydliště a vyhledejte nejbližšího prodejce.
Najděte svou nejbližší prodejnu
Mapka krajů ČR Královehradecký Pardubický Olomoucký Moravskoslezský Zlínský Jihomoravský Vysočina Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Praha Středočeský